Poznaj najważniejsze powody dlaczego warto kupić kurs „Microsoft Project. Zarządzanie projektami. Kurs online”.

Ogromne doświadczenie autora

Wykorzystuję aplikację Microsoft Project od ponad 24 lat. Zacząłem od pracy na wersji 98 aż do tej dostępnej obecnie. Pracuję również z rozwiązaniem Project Server oraz Project Online.

Niezwykły sposób przekazywania wiedzy

Uczestnicy warsztatów i szkoleń które prowadzę oceniają je bardzo wysoko i polecają innym osobom.

Unikatowe umiejętności dydaktyczne

Od ponad 20 lat prowadzę szkolenia dotyczące aplikacji Microsoft Project, Project Server, Project Online oraz zarządzania projektami. Dotyczy to szkoleń w autoryzowanych ośrodkach, na studiach MBA, podyplomowych, oraz studiach dziennych a także na indywidualne zlecenia.

Niespotykane doświadczanie praktyczne

Przez wiele lat skutecznie wdrażałem aplikację Microsoft Project, Project Server oraz Project Online w największych polskich firmach (z różnych branż) i instytucjach publicznych.

Sam również wykorzystywałem te programy w pracy jako Project Manager oraz Portfolio Manager.

Transkrypt do każdej lekcji video

Do każdej lekcji wideo kursu online dodano automatycznie wygenerowany transkrypt, który ułatwi Tobie naukę. Transktypt jest umieszczony pod nagraniem video

Wszystko czego potrzebujesz, jest zebrane w jednym miejscu

W kursie poruszone są wszystkie najważniejsze z punku widzenia zarządzania projektami i obsługi programu Microsoft Project zagadnienia.

Uczysz się we własnym tempie i dowolnego miejsca.

To Ty wybierasz ile lekcji video oglądniesz każdego dnia. Dostęp do nich uzyskasz z dowolnego urządzenia spełniającego wymagania systemowe, posiadającego dostęp do internetu.

Możesz wielokrotnie wracać do przerobionego materiału

W ramach wykupionego dostępu, możesz powtarzać dowolne lekcje tyle razy ile będzie potrzebne, tak długo jak Twój dostęp jest aktywny.

Praktyka ponad wszystko

Skupiam się na przekazywaniu wiedzy praktycznej, którą będziesz mógł zastosować podczas codziennej pracy z aplikacją.

Sebastian Wilczewski
Sebastian Wilczewski

W branży IT od 2001 roku. Menedżer i certyfikowany Project Manager (PMP), ekspert w sprawa z związanych z zarządzaniem usługami IT wg. ITIL w firmie Nordea Bank AB oddział w Polsce. Polska. Praktyk, konsultant, wdrożeniowiec, szkoleniowiec, wykładowca akademicki ze stopniem doktora.

Mam doświadczenie w prowadzeniu projektów, wdrażania, i świadczenia usługi konsultacyjnych i szkolenia z zarządzania projektami i portfelem projektów za pomocą narzędzia Enterprise Project Management (Project Server oraz Project Professional) w firmach posiadających kilkadziesiąt tysięcy komputerów.

W ramach współpracy z Wydziałem Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej dzielę się ze słuchaczami studiów podyplomowych wiedzą i praktycznym doświadczeniem z zakresu komputerowego wspomagania zarządzania projektami za pomocą rodziny produktów Microsoft Project. W ramach współpracy z Wydziałem przeszkoliłem ponad 400 Project Managerów.

Na tylu edycjach studiów podyplomowych uczyłem zarządzania projektami

0

Od tylu lat pracuję z aplikacją Microsoft Project

0

Tyle napisałem książek na temat MS Project

0

Tyle godzin materiałów video ma ten kurs

0

AGENDA KURSU

Wciąż zastanawiasz czy warto kupić ten kurs? Jeśli tak to zapoznaj się z jego zawartości i sprawdź jak szerokie spektrum zagadnień omawiane jest na kursie on-line z Microsoft Project.

Zapraszamy do zapoznanie się ze szczegółową agendą kursu.

 1. Wprowadzanie do kursu „Microsoft Project. Zarządzanie projektami”
 2. Tworzenie nowego projektu
  1. tworzenie pustego projektu,
  2. tworzenie projektu w oparciu o istniejący projekt,
  3. tworzenie projektu na podstawie skoroszytu programu Excel,
  4. tworzenie projektu na podstawie listy zadań programu SharePoint,
  5. jak zdefiniować ogólne informacje o projekcie takie jak data rozpoczęcia, data zakończenia, data bieżąca czy data stanu,
  6. czym się różni harmonogramowanie od daty rozpoczęcia projektu od harmonogramowania od daty rozpoczęcia projektu,
  7. jak przypisać do projektu kalendarz projektu.
 3. Praca z kalendarzami
   1. Definiowanie kalendarza i jego opcji
    1. Jak przeglądać kalendarz projektu, w tym w szczególności informacje o dniach wolnych i pracujących, czy informacje o godzinach pracy
    2. Jak stworzyć nowy (własny) kalendarz,
    3. Jak zdefiniować własne godziny pracy,
    4. Jak zdefiniować dni wolne od pracy,
    5. Jak zdefiniować dni z niestandardowymi godzinami pracy,
    6. Jak zdefiniować opcje kalendarza pozwalające na przeliczanie dnia pracy, na godziny, tygodnie i miesiące robocze,
    7. Jak ustawienia kalendarz wpływają na wyliczanie dat rozpoczęcia i zakończenia zadania.
   2. Kopiowanie kalendarzy między plikami
    1. Jak uaktywnić opcję pozwalającą na kopiowanie kalendarza pomiędzy plikami
    2. Jak skopiować stworzony kalendarz do innego pliku.
 4. Wprowadzenie do pracy z zadaniami
  1. Zadania planowane automatycznie i ręcznie
   1. Czym są zadania planowe ręcznie,
   2. Czym są zadania planowane automatycznie,
   3. Jakie są różnice pomiędzy zadaniami planowanymi ręcznie i automatycznie,
   4. Jak aplikacja MS Project liczy daty rozpoczęcia i zakończenia dla zadań planowanych automatycznie oraz dla zadań planowanych ręcznie,
   5. Jaki jest rekomendowany tryb planowania zadań,
   6. Jak zmienić domyślny tryb planowania,
   7. Jak zmienić tryb planowania dla każdego zadania.
  2. Przeliczanie zadań planowanych ręcznie
   1. Jak jednorazowo wymusić przeliczenie dat dla zadań planowanych ręcznie.
  3. Zadania aktywne i nieaktywne
   1. Czym są zadania aktywne,
   2. Czym są zadania nieaktywne,
   3. Kiedy stosować zadania aktywne, a kiedy zadania nieaktywne,
   4. Jakie są różnice pomiędzy zadaniami aktywnymi i nieaktywnymi,
   5. Jak dezaktywować i aktywować zadanie,
   6. Jakie są konsekwencje aktywowania lub dezaktywowania zadań dla wyliczeń dat rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych zadań.
 1. Wprowadzenie informacji o zadaniach
  1. Wprowadzenie zadań zwykłych
   1. jak wprowadzić nazwę zadania zwykłego,
   2. jak wprowadzić czas trwania zadania i skąd wiadomo, ile dane zadanie będzie trwało,
   3. jak wprowadzać różne jednostki czasów trwania zadań (np. minuty, godziny, dni, tygodnie itp.).
  2. Szacowany czas trwania zadań
   1. Czym jest szacowany czas trwania,
   2. Kiedy stosować szacowany czas trwania.
  3. Tworzenie zadań sumarycznych
   1. Czym są zadania sumaryczne,
   2. Kiedy tworzyć zadania sumaryczne,
   3. Jak stworzyć zadania sumaryczne,
   4. Jak MS Project przedstawia zadanie sumaryczne na widoku Wykres Gantta,
   5. Jak wyliczany jest czas trwania zadania sumarycznego i co się stanie gdy samodzielnie dokonasz edycji czasu trwania zadania sumarycznego,
   6. Jak tworzyć wiele poziomu zagnieżdżenia zadań sumarycznych,
   7. Jak przeglądać strukturę konspektu zadań sumarycznych,
   8. Jak włączyć numerowania zadań sumarycznych i podrzędnych.
  4. Wprowadzanie kamieni milowych
   1. Czym są zadania typu punkt kontrolny (kamień milowy),
   2. Kiedy stosować zadania typu punk kontrolny,
   3. Jak wstawić zadanie typu punkt kontrolny.
  5. Wprowadzanie zadań cyklicznych
 2. Wprowadzanie zależności i relacji czasowych pomiędzy zadaniami
  1. Definiowanie podstawowych relacji między zadaniami
   1. czym są relacje między zadaniami i jak wpływają one na daty rozpoczęcia i zakończenia zadań,
   2. czym są poprzedniki i następniki,
   3. które zadania muszą mieć zdefiniowane poprzedniki i następniki, a które nie powinny ich mieć,
   4. jak tworzyć relacje między zadaniami.
  2. Definiowanie różnych typów relacji pomiędzy zadaniami
   1. Jakie typu relacji dostępne są w aplikacji MS Project,
   2. Jak tworzyć różne typu relacji,
   3. Czym charakteryzuje się relacja Rozpoczęcie – Rozpoczęcie i kiedy ją stosować,
   4. Czym charakteryzuje się relacja Zakończenie – Zakończenie i kiedy ją stosować,
   5. Czym charakteryzuje się relacja Rozpoczęcie – Zakończenie i kiedy ją stosować.
  3. Definiowanie zwłok pomiędzy zadaniami
   1. Czym są zwłoki w aplikacji MS Project,
   2. W jakich sytuacjach należy je stosować, dlaczego i w jakim celu,
   3. Jak tworzyć zwłoki,
   4. Kiedy stosować zwłoki ze znakiem dodatnim,
   5. Kiedy stosować zwłoki ze znakiem ujemnym.
  4. Definiowanie ograniczeń czasowych dla zadań
   1. Czym są ograniczenia w aplikacji MS Project,
   2. W jakich sytuacjach należy je stosować, dlaczego i w jakim celu,
   3. Kiedy stosować ograniczenie Jak najwcześniej,
   4. Kiedy stosować ograniczenie Jak najpóźniej,
   5. Kiedy stosować ograniczenie Musi rozpocząć się,
   6. Kiedy stosować ograniczenie Musi zakończyć się,
   7. Kiedy stosować ograniczenie Rozpocznij nie później niż,
   8. Kiedy stosować ograniczenie Rozpocznij nie wcześniej niż,
   9. Kiedy stosować ograniczenie Zakończ nie później niż,
   10. Kiedy stosować ograniczenie Zakończ nie wcześniej niż,
  5. Definiowanie terminów ostatecznych
   1. Czym jest termin ostateczny w aplikacji MS Project,
   2. Jak zdefiniować termin ostateczny,
   3. Czym się różni termin ostateczny od ograniczenia,
   4. Jak MS Project sygnalizuje przekroczenie terminu ostatecznego.
 1. Praca ze ścieżką krytyczną
  1. Czym jest ścieżka krytyczna,
  2. Jak MS Project wylicza ścieżkę krytyczną,
  3. Jak można sprawdzić całkowity zapas czasu,
  4. Jak można sprawdzić swobodny zapas czasu,
  5. Jak wyświetlić ścieżkę krytyczną,
  6. Jak wizualizować zależności pomiędzy zadaniami.
 2. Podsumowanie wskazówek dotyczących budowania harmonogramu
 3. Definiowanie zasobów typu praca, materiał i koszt
  1. Jak definiować zasoby w aplikacji MS Project,
  2. Jakie są rodzaje zasobów,
  3. Czym różnią się pomiędzy sobą zasoby typu praca, materiał i koszt,
  4. Czym jest zasób ogólny,
  5. Jak definiować koszty i dostępności zasobów,
  6. Jak planować urlop i inne niedostępności,
  7. Jak planować podwyżki kosztów zasobów,
  8. Kalendarze zasobów, dla zasobów typu praca.
 4. Przydzielanie zasobów do zadań
  1. jak przydzielać zasoby typu praca materiał i koszt do zadań,
  2. jak MS Project wyliczy kosztów zadań oraz ich pracochłonność.
 5. Typy zadań – stała praca, stały czas trwania i stała liczba jednostek
  1. czym są zadania typu stały czas trwania, stała praca, stała liczba jednostek,
  2. czym się różnią różne typu zadań,
  3. jak MS Project będzie przeliczał czas trwania, pracochłonność i koszty dla różnych typów zadań,
  4. jak zmienić domyślny typ zadania,
 6. Praca z przeciążeniem zasobów
  1. Analiza przeciążenia zasobów
   1. jak sprawdzić do których zadaniach przydzielone są przeciążone zasoby,
   2. jak sprawdzić które zasoby są przeciążone,
   3. jak sprawdzić wielkość przeciążenia,
   4. jak wykorzystać różne widoki do analizy przeciążenia zasobów
  2. Niwelowanie przeciążenia zasobów – ogólne omówienie metod
   1. ogólna charakterystyka metod pozwalających na wyeliminowanie przeciążenia zasobów
  3. Niwelowanie przeciążenia zasobów poprzez podmiana zasobu na mniej obciążony
  4. Niwelowanie przeciążenia zasobów poprzez dodanie pracy w nadgodzinach
   1. jak wyeliminować przeciążenie zasobów poprzez dodanie pracy w nadgodzinach,
   2. jak szczególne aspekty należy uwzględnić podczas planowania pracy w nadgodzinach,
   3. jak MS Project wylicz czas trwania zadań w których występuje praca w nadgodzinach.
  5. Niwelowanie przeciążenia zasobów poprzez stosowanie różnych kalendarzy pracy
   1. jak wyeliminować przeciążenie zasobów poprzez definiowanie dodatkowych kalendarzy,
   2. jak przydzielić kalendarz do zadania.
  6. Niwelowanie przeciążenia zasobów poprzez bilansowanie zasobów
   1. jak wyeliminować przeciążenie zasobów poprzez bilansowanie zasobów,
   2. co oznaczają poszczególne opcje bilansowania zasobów,
   3. jak sprawdzić efekty bilansowanie zasobów.
 1. Kalendarze projektu, zasobu i zadania i zależności pomiędzy nimi
  1. czym jest kalendarz projektu,
  2. czym jest kalendarz zasobu, kiedy i jak go stosować,
  3. czym jest kalendarz zadania, kiedy i jak go stosować,
  4. jakie są zależności pomiędzy poszczególnymi kalendarzami.
 2. Kontrola poprawności przydziału zasobów do zadań
 3. Tworzenie planu bazowego
  1. czym jest plan bazowy,
  2. do czego służy plan bazowy,
  3. jak stworzyć plan bazowy,
  4. ile planów bazowych można stworzyć i w jakich okolicznościach należy je tworzyć,
  5. jak i kiedy aktualizować plan bazowy,
  6. jak usunąć plan bazowy,
  7. jak wyświetlić plan bazowy,
  8. jak korzystać z planów pośrednich.
 4. Wprowadzanie danych rzeczywistych
  1. jak wprowadzać dane rzeczywiste,
  2. jak wprowadzać informacje o planowej realizacji zadań,
  3. jak wprowadzać informacje o rzeczywistej dacie rozpoczęcia i zakończenia oraz zmiennie czasu trwania,
  4. jak MS Project wylicza koszty rzeczywiste i jak można je zmieniać.
 5. Analiza odchyleń
  1. jak aplikacja MS Project wylicza odchylenia,
  2. jak wyświetlić informacje o odchyleniach w realizacji planu, zarówno w zakresie dat rozpoczęcia jak i dat zakończenia, czasu trwania oraz odchylenia kosztowe i pracy.
 6. Praca z raportami
  1. Praca z raportami
   1. jak wyświetlać raporty,
   2. jakie są grupy raportów
   3. jak dostosowywać wygląd raportów.
  2. Raporty wizualne
   1. czym są raporty wizualne,
   2. jak za pomocą raportów wizualnych można przenieś dane do aplikacji MS Excel i MS Visio,
   3. jak dostosować wygląda raportów wyeksportowanych do MS Excel.
  3. Export i import danych z formatu MS Excel
   1. jak eksportować dane do formatu aplikacji MS Excel,
   2. jak importować dane z formatu aplikacji MS Excel,
   3. do czego służą mapy eksportu i jak je stworzyć.
  4. Eksport danych do pliku graficznego
   1. jak eksportować dane do pliku graficznego,
   2. jak przygotować widok przed rozpoczęciem eksportu.
 1. Dostosowywanie wybranych elementów
  1. Tworzenie własnych filtrów
  2. Tworzenie własnych zasad grupowania
  3. Tworzenie własnych pól (pola niestandardowe)
  4. Tworzenie własnych tabel
  5. Tworzenie własnych widoków
 2. Podsumowanie